26.2.2020 Nákup IT prostriedkov

V rámci programu „Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc“ usporiadaného Centrom Liberta z Košíc a Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa okrem výmeny skúseností a intervenčných metód vo sférach zdravotníctva, sociálnych vecí a špeciálnej pedagogiky rozvíjajú aj terapie a škála pomôcok.
Dnes už každodenná činnosť vyžaduje aspoň základnú znalosť práce s IT technológiami, tak je to aj v prípade včasnej intervencie. Vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Programu Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, v rámci projektu „Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc“si mohla Liberta zaobstarať IT prostriedky (PC, notebook a tlačiareň) ktoré poslúžia v každodennej práci.
26.2.2020 Nákup IT prostriedkov
Novinky import / 26.02.2020 Včasná intervencia na oboch stranách hranice - foto
Novinky import / 26.02.2020 Včasná intervencia na oboch stranách hranice - foto
Novinky import / 26.02.2020 Včasná intervencia na oboch stranách hranice - foto

Zoznam noviniek