12.2.2024 - Darovaný pobyt: Výherkyňa Laurika

Treťou šťastnou výherkyňou, ktorej sme darovali týždenný rehabilitačný program v trvaní 2,5 hodiny denne bola Laurika, ktorá v uplynulom týždni spoločne s mamkou Luciou absolvovala pobyt v Centre Liberta.
Aj pre Lauriku boli rehabilitačné cvičenia veľmi prospešné, keďže kvôli chorobám už dlhšiu dobu necvičila. Fyzioterapeutka Majka sa v jej prípade sústredila predovšetkým na uvoľňovanie a posilňovanie svalstva dolných končatín. Laurika bude vo svojom rehabilitačnom úsilí pokračovať ďalej doma. Prajeme dievčatám veľa zdravia, úspechov v škole a vidíme sa opäť niekedy v Liberte.

12.2.2024 - Darovaný pobyt: Výherkyňa Laurika

Zoznam noviniek