2.4.2024 - Svetový deň povedomia o autizme

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME

2. apríl je dňom, kedy si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme. Je to príležitosť  zamyslieť sa nad tým, čo autizmus znamená a ako ovplyvňuje životy ľudí, ktorí s ním žijú. Autizmus je vývinová porucha, ktorá sa prejavuje už od detstva a ovplyvňuje spôsob, akým človek komunikuje a reaguje na svet okolo seba.

...Som výnimočný, jedinečný a sám vo svojom svete. Som autista, ale nie som horší ako iné deti, nie som nevychovaný aj keď pobehujem a skáčem...

Autizmus  patrí medzi pervazívne poruchy, čo znamená, že ovplyvňuje všetky oblasti vývinu dieťaťa – komunikáciu, sociálnu interakciu a správanie.  

Včasná diagnostika a odborná starostlivosť sú kľúčové pre zlepšenie kvality života detí s autizmom a ich rodín. V Centre Liberta ponúkame individuálny terapeutický  program pre deti s poruchami autistického spektra. Náš tím odborníkov poskytuje fyzioterapeutické cvičenie a širokú škálu doplnkových terapií, ako napríklad: Senzorická integrácia, EEG Biofeedback, Komunikačno-edukačná terapia, AIT/FST,  Snoezelen, VAST – virtuálna rehabilitácia, Giger MD, Kraniosakrálna terapia.

Viac informácií o našich rehabilitačných programoch nájdete na našej stránke: https://www.centrumliberta.sk/programy

Na intenzívny rehabilitačný pobyt v CENTRE LIBERTA v Košiciach sa môžete objednať:

telefonicky: 0911 940 959

e-mailom: info@centrumliberta.sk

cez kontaktný formulár: https://liberta.forbis.sk/sk/externalForm/admin?iframe=1

2.4.2024 - Svetový deň povedomia o autizme

Zoznam noviniek