21.3.2024 - Svetový deň Downovho syndrómu

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa oficiálne oslavuje od roku 2012 a jeho cieľom je zvyšovať povedomie o tejto genetickej odlišnosti a podporovať inklúziu ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.  

 V Centre Liberta sa už dvanásť rokov s láskou a odbornosťou  venujeme rehabilitácii detí s Downovým syndrómom. Náš komplexný rehabilitačný program  zohľadňuje individuálne charakteristiky každého dieťaťa, posilňuje ich emočnú stabilitu a pomáha im objavovať ich skrytý potenciál. Uvedomujeme si, že deti s Downovým syndrómom sa vyvíjajú vlastným tempom a popri láskyplnej starostlivosti rodičov potrebujú aj rôzne terapeutické prístupy, ako sú fyzioterapia, ergoterapia, EEG Biofeedback, Senzorická integrácia, Orofaciálna stimulácia či rozvoj psychomotorických schopností. Tieto terapie podporujú rozvoj ich osobnosti, vedú k samostatnosti a uľahčujú im kontakt a komunikáciu s ostatnými deťmi, čo prispieva k ich plynulej integrácii do spoločnosti.

Témou Svetového dňa Downovho syndrómu pre rok 2024 je výzva „ Skončime so stereotypmi #EndTheStereotypes“.  Je dôležité si uvedomiť, že každý človek s mentálnym znevýhodnením je jedinečnou osobnosťou s vlastnými záujmami a schopnosťami, tak ako každý iný. Downov syndróm je len jednou z charakteristík, ktorá túto komunitu spája, no nedefinuje ju. Všetci sme rozdielni, no zároveň rovnakí. Zaslúžime si rovnaké príležitosti, zaobchádzanie aj miesto v spoločnosti. Prekonajme stereotypy, spojme naše odlišnosti a vykročme spoločne cestou inklúzie.

A prečo si v tento deň obúvame rozdielne ponožky? Ponožky boli symbolicky vybrané pre ich tvar, ktorý pri troche fantázie pripomína chromozómy. Obúvaním dvoch odlišných ponožiek, ktoré sa líšia farbou, vzorom či veľkosťou, dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť ľudí s Downovým syndrómom, no zároveň ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Rozdielnymi ponožkami demonštrujeme, že inakosť je normálna a patrí do nášho života.

21.3.2024 - Svetový deň Downovho syndrómu

Zoznam noviniek