29.11.2018 - Erasmus+, Prvé partnerské stretnutie


Vďaka programu Erasmus+ vám predstavujeme náš nový projekt s názvom: Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou, ktorý sme začali realizovať v novembri spolu s partnermi Rejtett Kincsek Down Egyesület z Maďarska a Caritas z Rumunska.
Cieľom projektu je vytvoriť jedinečný online e-learningový systém, ktorý pomôže riešiť problémy v oblasti včasnej intervencie.

Používaním digitálnych prostriedkov zvýšime dosiahnuteľnosť a úroveň starostlivosti v regióne, čo znamená aj odborný pokrok pre odborníkov všetkých troch organizácií. Taká flexibilná platforma venujúca sa včasnej intervencii sa pokladá za inováciu aj na medzinárodnej úrovni.

V dňoch 27. 11 - 28.11. 2018 sa konalo prvé partnerské stretnutie v Nyíregyháze.

29.11.2018 - Erasmus+, Prvé partnerské stretnutie

Zoznam noviniek