1.3.2020 - Testujeme edumodul.sk

Odborníci troch krajín sa spojili, aby bola včasná intervencia dostupná pre viac detí s atypickým vývojom. Medzi novembrom 2018 a októbrom 2020 sa uvedie do praxe program Erasmus+ s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“, v rámci ktorého sa organizácie Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyháze, Caritas Szervezet zo Satu Mare a Liberta n.o. z Košíc podujali na vytvorenie systému e-learningu.

Platforma bude dosiahnuteľná v maďarčine, rumunčine a slovenčine, jednotlivé moduly sa budú venovať šiestim rozvojovým oblastiam: myslenie, samostatnosť, socializácia, komunikácia, jemná motorika a hrubá motorika. Skôr než moduly obsahujúce lekcie budú dostupné pre širokú verejnosť, odborníci troch organizácií otestujú modulom "Szófelismerési tréning" – Nácvik rozpoznávania slov v maďarskom jazyku metodiku s deťmi s atypickým rozvojom a ich rodičmi.

Rodičia s deťmi s odlišným rozvojom sa zapojili do testovania modulu rozpoznávania slov a tým aj celého systému e-learningovej platformy. Modul obsahuje osem lekcií, každý deň sa dá urobiť iba jedna lekcia. Cieľom nie je čím skôr zvládnuť modul a lekcie v ňom, ale skôr dosiahnuť trvalý pokrok detí dokonalým zvládnutím jednotlivých lekcií. Čas na zvládnutie lekcií nie je stanovený, lekcie si opakujú dovtedy, kým ich dieťa nezvládne tak, že učivo si zafixuje natrvalo a pokroky sú jednoznačné.

1.3.2020 - Testujeme edumodul.sk

Zoznam noviniek