14.2.2024 - NOVINKA! - Služba včasnej intervencie

Sme tu pre rodičov, ktorým sa narodí dieťa predčasne  alebo s vážnym zdravotným postihnutím a jeho vývin je rizikový. Prinášame rodine podporu a porozumenie. So všetkými členmi rodiny pracujeme v kritickom  období - od zistenia zdravotného znevýhodnenia dieťaťa až do jeho siedmych rokov. Našou silnou stránkou je skutočnosť, že pracujeme v odbornom tíme : lekárka, psychologička, špeciálna pedagogička, fyzioterapeutka a sociálna pracovníčka.

Uvedomujeme si, že podpora je nevyhnutná nielen pre dieťa so zdravotným postihnutím, ale rovnako aj pre jeho zdravých súrodencov a rodičov. Službu včasnej intervencie poskytujeme primárne ambulantnou formu priamo v Centre Liberta pre klientov Košického samosprávneho kraja.  

V prípade, že máte záujem o poskytovanie Služby včasnej intervencie v Centre Liberta, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás - telefonicky: 0911 940 959, e-mailom: info@centrumliberta.sk,  alebo si osobne dohodnite stretnutie.

14.2.2024 - NOVINKA! - Služba včasnej intervencie

Zoznam noviniek