24.6.2013

Nadácia SPP

24.6.2013 - s radosťou Vám oznamujeme, že sme v hlasovaní o projekt pre naše Centrum, vyhlásený Nadáciou SPP, skončili na druhom mieste s počtom hlasov 4264.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí hlasovali a zvlášť tým, ktorí nám aktívne naháňali hlasy. Vďaka Vašej podpore a ochote budeme môcť zakúpiť prístroj na tréning končatín a vytvoriť oddychovú zónu pre deti a rodičov. Ospravedlňujeme sa tým, ktorých sme posielaním SMS a e-mailov obťažovali.

24.6.2013

Zoznam noviniek