1.2.2020 - 2. odborný workshop v Košiciach

V rámci projektu "Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc" sme usporiadali 2. odborný workshop pre odborníkov z Rejtett Kincsen Down Egyesület Nyíregyháza, ktorí navštívili Centrum Liberta. Vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností uvedené organizácie uskutočnili v rámci projektu, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V Maďarsku a na Slovensku čoraz viac detí potrebuje včasnú intervenciu a žiaľ nie každý má príležitosť resp. možnosť sa k intervencii dostať.
Ukázali sme im celé naše centrum a predstavili sme im všetky naše služby, pridali sme aj názorné ukážky ako pracujeme s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Niektorí odborníci si našu hlavnú terapiu vyskúšali priamo aj na sebe.
Workshop sme ukončili spoločným obedom.
1.2.2020 - 2. odborný workshop v Košiciach
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto

Zoznam noviniek