9.10.2019 - Pripravuje sa prvý testovací modul - Edumodul

Edumodul - e-learning: https://www.edumodul.hu/hu/
Odborníci troch krajín sa spojili, aby bola včasná intervencia dostupná pre viac detí s atypickým vývojom. Medzi novembrom 2018 a októbrom 2020 sa realizuje program Erasmus+ s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ v rámci ktorého sa organizácie Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, Caritas Szervezet zo Satu Mare a Centrum Liberta z Košíc podujali na vytvorenie unikátneho systému e-learningu.
Platforma bude dostupná v maďarčine, rumunčine a slovenčine, jednotlivé moduly sa budú venovať šiestim rozvojovým oblastiam: myslenie, samostatnosť, socializácia, komunikácia, jemná motorika a hrubá motorika. Skôr než moduly s lekciami budú dostupné pre širokú verejnosť, odborníci troch organizácií otestujú metodiku modulom "Szófelismerési tréning" – Precvičenie rozpoznávania slov v maďarskom jazyku, s deťmi s atypickým rozvojom a ich rodičmi. Podľa plánov sa pripravia tri maďarské, jeden slovenský a rumunský modul. Významným cieľom programu je, aby v budúcnosti odborníci rozširovali moduly a lekcie vlastnými modulmi a lekciami v rámci šiestich rozvojových oblastí.
9.10.2019 - Pripravuje sa prvý testovací modul - Edumodul

Zoznam noviniek