10.5.2019 - Logická a jednoduchá – taká bude online platforma

Opýtali sme sa špeciálnych pedagógov a odborníkov, aký majú názor na pripravovanú online platformu na základe jej písomnej špecifikácie. Bude logická a jednoduchá!

Cieľom projektu s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ je vytvorenie e-learningovej platformy ktorá sa bude dať flexibilne rozvíjať.

Systém pozostávajúci z piatich modulov poskytne priestor a príležitosť na rozvoj detí v domácom prostredí v oblasti komunikácie, jemnej motoriky a stravovania, ktoré nepodporujú len úspešnú integráciu detí do spoločnosti, ale prispievajú aj k zdravému a vyváženému životu.

Písomný rámec modulu, ktorý obsahuje podrobný opis modulov a inštrukcie pre užívateľov, ako vytvoriť vlastné lekcie k modulom, bol pripravený na apríl 2019.  

Tento písomný rámec bol hodnotený špeciálnymi pedagógmi, ktorí sa jednohlasne vyjadrili, že opis aj platforma ktorá sa má vytvoriť v rámci projektu sú vhodné a výborne pripravené. Vyzdvihli jej jednoduchosť a použiteľnosť, ako aj logické zostavenie užívateľského rozhrania. 

10.5.2019 - Logická a jednoduchá – taká bude online platforma

Zoznam noviniek