10.6.2022 - Naše mesto Pontis

Radi by sme pochválili dobrovoľníkov z Deutsche Telekom IT Solutions HU, ktorí boli dnes v Liberte na brigáde, vďaka projektu "Mám srdce na správnom meste", ktorý organizovala Nadácia Pontis , ktorej chceme poďakovať za tento projekt ???? Títo mladí ľudia boli veľmi šikovní, snaživí a pracovití a urobili veľký kus práce:
Natreli nám celé detské ihrisko ochranným lakom, druhé ihrisko farbou, obrúsili a namaľovali plot, vyklčovali staré korene, pohrabali lístie ????
My sme im na oplátku pripravili pohostenie ????
???? Ď A K U J E M E ????
10.6.2022 - Naše mesto Pontis
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto
Novinky import / 10.6.2022 - Naše mesto Pontis - foto

Zoznam noviniek