17.3.2020 - Edumodul – pomoc k domácemu vzdelávaniu

Vážení odborníci - špeciálni pedagógovia!
Online platforma www.edumodul.com sa dostala do fázy testovania. Dostupné sú lekcie v rámci modulu „Rozpoznávanie slov“, pomocou ktorých hravým spôsobom s pomôckami, ktoré sa dajú pripraviť doma, môžete naučiť deti čítať. Tento testovací modul odporúčame deťom s odlišným vývojom vo veku 5-12 rokov, s maďarským materinským jazykom, ktoré dokážu priradiť obsah k forme, nevedia síce ešte čítať, ale už správne používajú slová. Tento modul – ako aj všetko na stránke – môžete používať zdarma a môžete odporučiť deťom ktoré sa vzdelávajú doma: http://www.edumodul.hu/hu/kommunikacio/szfelismer
Hoci naša stránka zatiaľ funguje iba v testovacej fáze, vzhľadom na aktuálnu situáciu t.j. nastúpilo digitálne vyučovanie a pracovný režim - vrelo odporúčame našu stránku, keďže ľahko a rýchlo sa nahrávajú a sťahujú texty, obrázky, videá a dokumenty obsahujúce učivo rozložené do modulov podľa oblastí rozvoja. Ďalšou výhodou stránky je, že do jedného modulu sa môže nahrať viac lekcií, ktoré sú obmedzené tak, že dieťa môže urobiť denne iba jednu lekciu.
Použitie platformy e-learningu podlieha registrácii.
Prosíme po vstupe na stránky si vyberte: REGISTRÁCIA AKO ODBORNÍK a zadajte požadované údaje, následne potvrďte Vašu registráciu kliknutím na link, ktorý dostanete e-mailom.
Nový modul viete nahrať nasledovne:
- Vľavo vyberte z menu „Modul“, objaví sa „Nahranie nového modulu“
- Nasledujte pokyny, zadajte názov modulu a jeho tému (napr. nácvik čísiel 5-10!
- Dbajte na to, aby ste si k modulu vybrali správnu oblasť rozvoja
- Po uložení modulu kliknite na tlačítko „Lekcie“ a vyberte si možnosť „Nahranie lekcie“
- Ikona otáznika pri každom bode poskytne pomoc!
- Ďalšie informácie a pomoc: info@centrumliberta.sk
17.3.2020 - Edumodul – pomoc k domácemu vzdelávaniu

Zoznam noviniek