12.3.2019

S online podporou na rozvoj detí so ŠVP

Nyíregyháza, Košice, Szatmárnémeti - V novembri 2018 bol v spolupráci s Libertou zo Slovenska a združením Caritas zo Satu Mare spustený program (ECEC) Združenia Down - Skryté poklady s názvom “Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou". Projekt je zameraný na vývoj inovatívneho, rozšíriteľného e-learningového modulového systému, ktorého cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti poskytovania včasného rozvoja, ktoré sa javí ako závažný problém v regióne a zvýšiť nízku úroveň sociálneho začlenenia. Vývoj systému e-learningového vzdelávania určeného pre rodičov a učiteľov realizujú spoločne tri organizácie v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá.

Viac info môžete získať po rozkliknutí: 

12.3.2019

Zoznam noviniek