8.1.2019 - Dotazník – Rozvoj s online podporou

Milí Rodičia!

Prosíme Vás, aby ste vyplnením dotazníka prispeli k vytvoreniu inovatívnej, ľahko použiteľnej e-learningovej platformy. Touto platformou chceme podporiť výučbu detí s odlišným vývojom v domácom prostredí. Ďakujeme!

V novembri sa v spolupráci s partnermi Rejtett Kencsek Down Egyesület z Maďarska a Caritas z Rumunska, rozbehol náš nový ECEC program s názvom:  Rozvoj detí s odlišným vývojom s pomocou digitálnej podpory.

Cieľom projektu je vytvoriť jedinečný online e-learningový systém, ktorý pomôže riešiť problémy v oblasti včasnej intervencie a rozvoja detí.

8.1.2019 - Dotazník – Rozvoj s online podporou

Zoznam noviniek