18.9.2020 - Edumodul – výzva: podeľte sa o skúsenosti

Touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste podporili našu prácu a podelili sa o svoje skúsenosti, vyplnením nasledujúceho dotazníka.
Ďakujeme každému pedagógovi a rodičovi, ktorý sa registroval na edumodul.sk. Naša stránka je ešte v testovacej fáze. Prosíme Vás, aby ste nám pomohli v našej práci a vyplnili nižšie uvedený dotazník ohľadom Vašich skúseností.
Platforma https://www.edumodul.hu/hu je e-learningová platforma ktorá sa vyvinula v rámci programu Erasmus+. V oblasti komunikácie sú hotové dve lekcie. Jedna demonštruje špeciálny spôsob podpory čítania detí s rozpoznávaním slov pomocou videonahrávok. Druhá obsahuje pesničky a riekanky v štruktúrovanej podobe spolu s inými rozvojovými hrami, vhodnými do domáceho prostredia. Komunikačný materiál je vhodný aj pre deti s typickým vývojom.
V oblasti socializácie, rodičia a špeciálni pedagógovia, ktorí vychovávajú deti s autizmom, nájdu učivo na rozvoj schopností detí s radami a nápadmi, ktoré sú veľmi dobre použiteľnými v každodennom živote.
V rumunskom module, v oblasti samostatnosti, nájdete lekciu „Stravovanie“. Ponúka foto a videomateriál k rozvoju samostatného stravovania dieťaťa.
Slovenský modul obsahuje inštruktážne videá na rozvoj jemnej motoriky, spracované fyzioterapeutkou z Centra Liberta.
Dúfame, že https://www.edumodul.sk/sk bude veľkým pomocníkom pre Vaše deti a vyplnením dotazníka vo veľkej miere prispejete k tomu, aby sme túto platformu mohli ešte viac rozvinúť podľa Vašich potrieb.

18.9.2020 - Edumodul – výzva: podeľte sa o skúsenosti

Zoznam noviniek