20.3.2019 - 1. Partnerské stretnutie v Nyíregyháze

20. marca 2019 sa v Nyíregyháze konalo prvé partnerské stretnutie projektu "Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc". V rámci stretnutia partneri prejednali komplexný odborný program a oboznámili sa s odbornými indikátormi. Prebrali tiež časový harmonogram odborných programov a určili osoby zodpovedné za koordináciu a splnenie jednotlivých úloh. Ďalšia diskusia sa týkala dohody o financovaní projektu a určenia rámca pre finančnú spoluúčasť partnerov. Partneri na záver predstavili povinné komunikačné prvky projektu a dohodli komunikačné indikátory projektu.

20.3.2019 - 1. Partnerské stretnutie v Nyíregyháze

Zoznam noviniek