1.1.2021 - Šťastný Nový rok

Ďakujeme vám všetkým za krásny rok 2020, krorý ste s nami prežili. Aj keď tento rok bol pre nás všetkých náročnejší, ďakujeme vám za vašu dôveru a podporu. Do nového roka vám všetkým prajeme hlavne veľa zdravia, lásky a porozumenia. Tešíme sa na vás v tomto novom roku 2021, a veríme, že bude ešte úspešnejší, než rok predtým.
Ďakujeme vám naši klienti, a všetko dobré praje tím Centra Liberta.
1.1.2021 - Šťastný Nový rok

Zoznam noviniek