3.3.2019 - V čom môže byť prospešný e-learning v oblasti rozvoja?

Flexibilný digitálny prostriedok sústreďujúci sa na včasnú intervenciu sa považuje za inováciu aj na medzinárodnej úrovni.

Cieľom projektu s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ je vytvorenie e-learningovej platformy ktorá sa bude dať flexibilne rozvíjať.

Systém pozostávajúci z piatich modulov poskytne priestor a príležitosť na rozvoj detí v domácom prostredí v oblasti komunikácie, jemnej motoriky, stravovania, ktoré nepodporujú len úspešnú integráciu detí do spoločnosti, ale prispievajú aj k zdravému, vyváženému životu.

Digitálna platforma a jej prostriedky môžu veľmi dobre slúžiť našim cieľom riešiť problémy s prístupom k službám a nedostatok odborníkov v oblasti včasnej intervencie a rozvoja detí s odlišným rozvojom. Obsah modulov umožní rodičom zúčastňovať sa rozvoja detí v domácom prostredí. Platforma sa rozvíja flexibilne, keďže každý odborník alebo špeciálny pedagóg môže pridať do modulov vlastné učivo, vlastnú tvorbu, ktorou pomôže deťom a aj rodičom.

V západných krajinách je včasná intervencia súčasťou starostlivosti o rodinu,  tak sa z časti odohráva v domácnostiach. Nedostatok odborníkov v našich regiónoch túto formu neumožňuje a tak môže hrať obrovskú úlohu online platforma, ktorá je na dosah všade.

3.3.2019 - V čom môže byť prospešný e-learning v oblasti rozvoja?

Zoznam noviniek