31.12.2021 - Ďakujeme za r. 2021

???? ĎAKUJEME ???? za ???? rok ???? 2021 ????
???? Ďakujeme všetkým deťom, ktoré nás navštívili
???? Ďakujeme za váš smiech, aj za vaše slzičky
???? Ďakujeme deti za vaše úsilie, statočnosť, snaživosť
???? Ďakujeme za pokroky, väčšie a menšie zázraky, ktorých sme boli súčasťou
???? Ďakujeme za emócie, ktoré vďaka vám každý deň prežívame
???? Ďakujeme všetkým rodičom za priazeň a dôveru
???? Ďakujeme rodičom za obetu a starostlivosť o vaše deti
???? Ďakujeme našim zamestnancom za kvalitne odvedenú prácu, za ich odbornosť, empatiu, ľudskosť a trpezlivosť
???? Ďakujeme všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili naše aktivity
???? Ďakujeme všetkým organizáciám, ktoré s nami spolupracujú
???? Ďakujeme všetkým našim priaznivcom
???? V Novom roku vám prajeme hlavne ZDRAVIE, ŠTASTIE a LÁSKU ????
???? Sme tu pre vás a pomáhame vám už 9 rokov ????
???? Rok 2022 bude náš jubilejný 10. rok ????

31.12.2021 - Ďakujeme za r. 2021

Zoznam noviniek