16.1.2020 Partnerské stretnutie v Liberte

16. januára nás v rámci druhého košického partnerského stretnutia navštívili naši partneri v projekte "Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc". Kolegovia z Rejtett Kincsek Down Egyeület Nyíregyháza nás informovali o aktuálnom stave projektu a my sme im načrtli problémy ktoré sa vyskytli pri realizácii u nás. Ďalšia diskusia sa týkala vykazovania pracovného času, ako aj zmene rozpočtu projektu, ktorá ovplyvnila jednotlivé položky. Na záver stretnutia sme partnerom predstavili naše vízie ohľadom využitia priestorov nášho centra po prebiehajúcej rekonštrukcii suterénu.

16.1.2020 Partnerské stretnutie v Liberte

Zoznam noviniek