9.11.2019 - Partnerské stretnutie v Rumunsku

Odborníci troch krajín sa spojili, aby bola včasná intervencia dostupná pre viac detí s atypickým vývojom. Medzi novembrom 2018 a októbrom 2020 sa uvedie do praxe program Erasmus+ s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“, v rámci ktorého sa organizácie Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyháze, Caritas Szervezet zo Satu Mare a Liberta n.o. z Košíc podujali na vytvorenie systému e-learningu.

V rámci projektu sa v dňoch 7. - 8.11.2019 uskutočnilo partnerské stretnutie v Rumunsku, kde partneri prebrali doposiaľ uskutočnené kroky realizácie projektu. Vyhodnotili stav naplnenia plánu a dohodli sa na ďalších krokoch, ktoré sa majú uskutočniť v najbližších týždňoch. Na druhý deň po rokovaní rumunskí partneri ukázali ostatným členom medzinárodného tímu okolie Satu Mare  a prírodné krásy, ktoré mali na členov tímu pozitívny a povzbudivý vplyv.

9.11.2019 - Partnerské stretnutie v Rumunsku

Zoznam noviniek