28.3.2024 - Týždenný rehabilitačný pobyt darujeme až pre sedem detí

Liberte máme veľké SRDCE
Ďakujeme za obrovské množstvo komentárov, likes a zdieľaní na sociálnych sieťach, ktoré nás presvedčili o tom, že stále je veľa detí, ktoré potrebujú našu pomoc a intenzívnu rehabilitáciu.
Preto sme sa rozhodli, že nie tri ani štyri , , dokonca ani päť, ale zdvojnásobíme počet darovaných pobytov až na šesť. . . . Siedmy darovaný pobyt je vďaka štedrosti darcu Peter Macinský.
Veľmi radi v našom Centre Liberta v apríli privítame týchto sedem detí:
1. Tobiasko - OZ pre Tobiaska, Anna Krajníková
2. Dominik - Mária Horvátová
3. Sonička – Šťastný život Anička A Sonička, Marek Marky, Monika Nemcová
4. Lenka - Blanka Jakubcova
5. Nikolasko - Mária Kukurová
6. Laurika – Zuzka Ignáczová
7. Tamia - @karin.momsvibes
Sme presvedčení, že intenzívne rehabilitácie pomôžu zlepšiť kvalitu života týchto detí.
Radi by sme požiadali rodičov uvedených detí, aby nás kontaktovali najneskôr do stredy 3. 4. 2024, aby sme si mohli dohodnúť presný termín rehabilitácie a tešíme sa v apríli na stretnutie s malými bojovníkmi v našom CENTRE LIBERTA.
telefonicky: 0917 907 541
mailom: info@centrumliberta.sk

28.3.2024 - Týždenný rehabilitačný pobyt darujeme až pre sedem detí

Zoznam noviniek