12.5.2024 - Deň matiek

Milé mamy,

druhá májová nedeľa už tradične patrí Vám – matkám, mamám, maminkám, mamičkám, mamulienkám. Za ustanovenie tohto sviatku sa zaslúžila v USA Anna Jarvisová, a ako deň verejného vyjadrenie lásky a úcty k mamám bol prehlásený v roku 1914. Druhú májovú nedeľu mamy nepracovali, nevarili, neupratovali. Všetko zariadili deti, ktoré navyše svoje maminky ochotne obsluhovali. Dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania.

Dovoľte, aby sme sa aj my, z Centra Liberta,  pripojili v tento deň k Vašim gratulantom a želáme Vám krásny Deň matiek v kruhu Vašej milujúcej rodiny. Prajeme Vám, aby bol tento Váš sviatok naplnený láskou, šťastím, radosťou a dobrom.  Vzdať úctu Vám, naše mamy, môžeme rôznymi spôsobmi, napríklad darovaním kytice jarných kvetov, sladkou bonboniérou, vlastnoručne vyrobeným darčekom, milou návštevou či spomienkou na najkrajšie spoločné chvíle. Deti v škôlkach a školách tvoria k Vášmu sviatku maličké darčeky, chystajú besiedky, na ktorých Vám recitujú básničky a spievajú pesničky.

Vnímame a ceníme si, čo robíte pre svoje deti. Za Vašu lásku, nehu, obetavosť, pomoc a trpezlivosť, za Váš multitalent byť súčasne v jednej osobe kuchárkou, upratovačkou, taxikárkou, zásobovačkou potravín, učiteľkou, opatrovateľkou, organizátorkou či bútľavou vŕbou Vám z úprimného srdca ĎAKUJEME.  
12.5.2024 - Deň matiek

Zoznam noviniek