12.5.2024 - Bojovníci z Oravy: Príbehy detí, ktorým pravidelné rehabilitácie v Centre Liberta pomáhajú statočne sa popasovať s osudom.

Bojovníci z Oravy: Príbehy detí, ktorým pravidelné rehabilitácie v Centre Liberta pomáhajú statočne sa popasovať s osudom.    

Šimonko, Riško,  súrodenci Miška a Lukáš, Alexko a Alexko majú spoločné to, že pochádzajú z krásneho regiónu Orava  a tento týždeň všetci usilovne cvičili v Centre Liberta, kde sa im venovali naši skúsení fyzioterapeuti.

Šimonko sa narodil ako zdravý. Keď mal dva a pol roka nastal zlom  - z neznámych príčin mu prasklo tenké črevo, čo viedlo k septickému šoku a zlyhaniu orgánov. Dlho bol  resuscitovaný, potom i operovaný, kde mu odstránili až jeden meter defektného čreva. Pridružili sa však ďalšie komplikácie ako opuch mozgu, zlyhanie obličiek, pľúc, pečene a silné minerálové oslabenie, po ktorých mu ostal ťažko poškodený mozog, čiastočne i mozoček a pridružila sa epilepsia.  Šimonko sa však nevzdáva a už viac ako desať rokov dochádza s mamkou na intenzívne rehabilitačné pobyty do Centra Liberta.  

Riško sa narodil ako zdravé dieťa, no v troch rokoch mu lekári diagnostikovali onkologické ochorenie. Keď mal desať rokov, postihla ho avemalformácia, následkom ktorej je odkázaný na lôžko. Hoci nerozpráva, s našimi terapeutmi komunikuje úsmevom, ktorý  vyjadruje jeho vďaku a radosť.  

Lukáš a Miška sú súrodenci trpiaci vzácnym genetickým ochorením , pri ktorom dochádza k úbytku bielej hmoty v mozgu - leukoencefalopatiu.  Prejavuje sa trasom a svalovou  hypertrofiou. Pravidelné cvičenie sa pre nich stalo neoddeliteľnou súčasťou života, ktoré im pomáha zvládať príznaky ochorenia.  

Alexko je jeden z dvojičiek a po pôrode ho postihlo krvácanie do mozgu. Lekári mu stanovili diagnózu detskej mozgovej obrny. Cvičenie v Centre Liberta ho baví a teší sa na každú terapiu.  

Druhý Alexko má oneskorený psychomotorický vývin, hypotóniu svalov a zatiaľ  komunikuje hlavne gestami. No i on pociťoval radosť zakaždým, keď mohol cvičiť v príjemnom prostredí nášho centra.

Príbehy týchto detí z Oravy sú dôkazom, že aj s ťažkým osudom sa dá statočne popasovať. Vďaka odhodlaniu, podpore rodiny a odbornej starostlivosti našich skúsených terapeutov, robili  každý deň malé pokroky.

12.5.2024 - Bojovníci z Oravy: Príbehy detí, ktorým pravidelné rehabilitácie v Centre Liberta pomáhajú statočne sa popasovať s osudom.

Zoznam noviniek