30.1.2019 - Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc

Potešili sme sa správe, že sme sa stali partnermi projektu "Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc", ktorého hlavným partnerom je Rejtett Kincsek Down Egyesület . Tento projekt je podpornený cez Interreg Slovenská republika - Maďarsko - Fond malých projektov pre východný región. Viac o tomto programe cezhraničnej spolupráce nájdete na ich webovej stránke. https://www.skhu.eu/

Združenie Down Rejtett Kincsek z Maďarska a centrum Liberta zo Slovenska sú už roky úspešne spolupracujúcimi partnermi. Naším cieľom je realizácia odborných cezhraničných programov, pomocou ktorých môžeme zlepšiť metódy screeningu detí, ktoré sú odkázané na včasnú intervenciu, žijúcich na perifériii spoločnosti, taktiež pomôžeme zlepšiť ich životnú úroveň, pomôžeme ich prijatiu a integrácii do spoločnosti. Podľa cieľov programu počas jedného roka usporiadame dva workshopy za účasti 30-30 odborníkov, keďže v oblasti špeciálnej pedagogiky je Maďarsko na vyššej úrovni a zas v oblasti zdravotníctva je na tom lepšie Slovensko. Takýmto spôsobom ľahšie spoznáme odborné inovácie partnerov a ľahšie ich presadíme do vlastnej praxe. Plánujeme uskutočniť dve návštevy aj pre rodiny u partnerov, raz u Združenia Down Rejtett Kincsek a druhýkrát u Liberty. Cieľom týchto rodičovských fór je taktiež učiť sa navzájom. V Maďarsku plánujeme na štyroch periférnych miestach župy Szabolcs-Szatmár-Bereg vytvoriť poradenské body, a to 10 krát, kde špeciálni pedagógovia urobia screening detí vo veku 0-6 rokov a poskytnú im poradenstvo. Aj v Maďarsku aj na Slovensku čoraz viac malých detí by potrebovalo včasnú intervenciu, no žiaľ nie každý má k nej prístup. Našim projektom by sme chceli dosiahnuť zlepšenie aj v tejto oblasti a to zvýšením kapacity, vývojom sád nástrojov a prípravou krátkych filmov, pomocou ktorých vieme ešte bližšie dostať spoločenstvá z periférie do spoločnosti. Taktiež vieme touto cestou upriamiť pozornosť rodičov na dôležitost včasnej odbornej starostlivosti, aby rozpoznali príznaky toho, že ich dieťa potrebuje včasnú intervenciu.

30.1.2019 - Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc
Novinky import / 30.01.2019 - Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc - foto

Zoznam noviniek