10.12.2018

Poďakovanie Deichman

Veľké Ď A K U J E M E patrí spoločnosti Deichmann, regionálnej riaditeľke Martine Kissovej, ktorá našu organizáciu nominovala a následne spoločnosť Deichmann nám prispela sumou 7.400 €. Vďaka tomuto štedrému daru sme v rámci rekonštrukcie mohli osadiť kvalitné automatické dvere, zariadiť čakáreň s kuchynkou pre rodičov a časť bezbariérovej toalety. Bez tejto finančnej pomoci, by sme nedokázali rekonštrukciu ukončiť v termíne. 
Veľké poďakovanie patrí aj Renáta Rošková a Zuzana Lašovská, ktoré sa za našu organizáciu prihovorili .
10.12.2018

Zoznam noviniek