Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová

Naša fyzioterapeutka Mgr. Lucia Knapová, ktorá tvorí súčasť Liberty už 9 rokov a pracuje s najmenšími deťmi si doplnila ďalší odborný kurz, ktorý absolvovala 2 týždne v Prahe. Kurz sa volá „Bazálne posturálne programy v terapii detí „ /BPP/ metóda Jarmily Čápovej. Koncept vychádza z neurofyziologických poznatkov a zo zákonitostí ranného psychomotorického vývoja. Dôležitou súčasťou konceptu je včasná a podrobná diagnostika už od 3 mesiacov dieťaťa. Terapia sa prevádza vo vstupných polohách a pôsobením tlaku v mieste oporných bodoch sa spúšťajú bazálne posturálne programy.
Táto metóda je vhodná pre deti, ktoré sú:
- predčasne narodené,
- majú oneskorený psychomotorický vývoj,
- brušnú diastázu,
- preferujú jednu stranu.
Metóda je vhodná aj pre deti s diagnózou:
- Torticollis,
- Periférne parézy končatín,
- Plexus brachialis,
- Centrálna koordinačná porucha
- Centrálna tonusová porucha
- Rôzne formy DMO.
Tešíme sa na ďalšie nové, malé deti, ktorým touto terapiou pomôžeme????

Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto
Novinky import / Odborný kurz: Bazálne posturálne programy v terapii detí, Mgr. Lucia Knapová - foto

Zoznam noviniek