15.12.2019 - 1. rodičovské fórum v Košiciach - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti

Víkendové rodičovské fórum v Košiciach bolo prvou aktivitou ročného programu, na ktorom sa rodičia a deti z Nyíregyházy okrem iného mohli oboznámiť s terapiami Therasuit, Giger MD, a EEG Biofeedback.
V rámci programu „Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc“ ktorý je usporiadaný Centrom Liberta z Košíc a Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, mohli rodiny s hendikepovanými deťmi z Maďarska navštíviť rehabilitačné Centrum Liberta, kde sa mohli oboznámiť s inovatívnymi zdravotníckymi službami.
V Maďarsku a na Slovensku čoraz viac detí potrebuje včasnú intervenciu a žiaľ nie každý má príležitosť resp. možnosť sa k intervencii dostať. V tomto pomáha zdravotníckymi odborníkmi a špeciálnymi pedagógmi Liberta a Rejtett Kincsen Down Egyesület. Vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností uvedené organizácie uskutočnili v rámci projektu, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.Víkendové rodičovské fórum bolo iba jedným prvkom ročného programu, na ktorom sa rodičia okrem iného mohli oboznámiť s terapiami Therasuit, Giger MD, a EEG Biofeedback.
Stretnutie sme zakončili chutným obedom. smiley
15.12.2019 - 1. rodičovské fórum v Košiciach - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto
Novinky import / 15.12.2019 - 1. workshop - S bezhraničným elánom pre hendikepované deti - foto

Zoznam noviniek