26.1.2019 - Dotazník ECEC vyplnilo sto rodičov

Ďakujeme za odpovede, onedlho bude na našom webe dostupná podrobná analýza

V rámci programu s názvom: Rozvoj detí s odlišným vývojom s digitálnou podporou, zostavili partneri dotazník, ktorého výsledky tvoria dôležitý základ pre začatie ďalšieho vývoja programu. Dotazník obsahoval 10 otázok. Odpovedalo 100 rodičov,  64,4 percent rodičov odpovedalo, že ich dieťa navštevuje špeciálne rozvojové centrum resp. pedagóga.

Cieľom projektu je vytvoriť jedinečný online e-learningový systém, ktorý pomôže riešiť problémy v oblasti včasnej intervencie.

Používaním digitálnych prostriedkov zvýšime dostupnosť a úroveň starostlivosti v regióne, ale vytvorenie uvedenej platformy znamená aj profesionálny pokrok pre odborníkov všetkých troch organizácií. 

Projekt sa uskutoční v rámci programu Erasmus+ .

26.1.2019 - Dotazník ECEC vyplnilo sto rodičov

Zoznam noviniek