4.8.2020 - Online podpora pre deti s odlišným rozvojom

Ako naučiť dieťa čítať, ak má obmedzené schopnosti potrebné k čítaniu? Odpoveď a iné rozvojové tipy a nápady pre rodičov a odborníkov na edumodul.sk

Centrum Liberta v spolupráci so zahraničnými organizáciami rozbehlo jednoducho použiteľnú e-learningovú platformu, ktorá pomôže aj v domácom prostredí deťom s odlišným vývojom rozvíjať schopnosti v oblasti komunikácie, socializácie, stravovania, jemnej motoriky, hrubej motoriky a kognície – myslenia. K oblastiam patria moduly, v ktorých sú lekcie usporiadané tak, aby ich pedagóg, rodič a dieťa mohli použiť štruktúrovaným spôsobom.

Skôr než moduly obsahujúce lekcie budú dostupné pre širokú verejnosť, odborníci troch organizácií otestujú modulom "Szófelismerési tréning" – Nácvik rozpoznávania slov v maďarskom jazyku metodiku s deťmi s atypickým vývojom a ich rodičmi. Podľa plánov sa pripravia tri maďarské, jeden slovenský a jeden rumunský modul. Významným cieľom programu je, aby v budúcnosti odborníci rozširovali moduly a lekcie vlastnými modulmi a lekciami v rámci šiestich rozvojových oblastí.

4.8.2020 - Online podpora pre deti s odlišným rozvojom

Zoznam noviniek