24.06.2021 - Zariaďovanie senzorickej miestnosti

Vďaka účasti v grantovom programe Active citizens fund môžeme zariaďovať novú senzorickú miesntnosť.
24.06.2021 - Zariaďovanie senzorickej miestnosti
Novinky import / Zariaďovanie senzorickej miestnosti  - foto
Novinky import / Zariaďovanie senzorickej miestnosti  - foto
Novinky import / Zariaďovanie senzorickej miestnosti  - foto
Novinky import / Zariaďovanie senzorickej miestnosti  - foto
Novinky import / Zariaďovanie senzorickej miestnosti  - foto

Zoznam noviniek