19.2.2020 - Testujte edumodul.sk

Môžem naučiť svoje dieťa s odlišným vývojom čítať slovíčka?

Naša e-learningová platforma www.edumodul.sk sa dostala do testovacej fázy. Dostupné sú lekcie v rámci modulu „Rozpovnávanie slov“, v ktorom hravým spôsobom, prostredníctvom pomôcok, ktoré sa dajú vyhotoviť doma, môžete učiť svoje deti čítať.

Hľadáme tie deti s odlišným vývojom vo veku 5-12 rokov a ich rodičov, ktorých materinským jazykom je maďarčina, dokážu priradiť obsah k forme, nevedia ešte čítať ale už správne používajú pojmy.

Použitie platformy e-learningu podlieha registrácii. Prosíme po vstupe na stránky si vyberte: REGISTRÁCIA AKO ODBORNÍK a zadajte požadované údaje, následne potvrďte Vašu registráciu kliknutím na link, ktorý dostanete e-mailom.

Žiadame Vás, aby ste vyplnili indikátory spokojnosti, ktoré sa objavia po ukončení jednotlivých lekcií. Slúžia ďalšiemu vývoju programu. Dôležitou informáciou je, že modul obsahuje osem lekcií a každý deň môžete urobiť iba jednu lekciu.  

V lekciách nie je dôležitá rýchlosť v napredovaní, ale pevné osvojenie schopností dieťaťom. Nie je pevne stanovené, že koľko dní sa má precvičovať tá-ktorá lekcia. Úspešnosť zvládnutia modulu nie je podmienená ukončením všetkých ôsmych lekcií, ale stupňom rozvoja schopností Vašich detí.

19.2.2020 - Testujte edumodul.sk

Zoznam noviniek