17.5.2024 - Spoznajte Rastíka: Chlapčeka s Downovým syndrómom, ktorý vďaka rehabilitáciám v Centre Liberta prekonáva prekážky.

Rastík je päťročný chlapček a veselý škôlkar. Po narodení mu genetický test diagnostikoval Downov syndróm, ktorý je spôsobený nadbytočnou kópiou 21. chromozómu. Táto genetická odchýlka ovplyvňuje aj vývoj ďalších kľúčových systémov v jeho tele, čo sa prejavuje hypotóniou a oneskorením v oblasti psychomotorického vývinu.  Hoci Rastík rozumie hovorenému slovu, na komunikáciu zatiaľ používa gestá. Od útleho veku usilovne cvičí – najskôr Vojtovu metódu a neskôr Bobathov koncept.

Centrum Liberta navštevuje už tretí rok, pravidelne rehabilituje počas týždenných pobytov. Fyzioterapeut Tomáš hovorí: Rastík kráča sám, ale je neistý a nestabilný. Počas rehabilitácie sa sústreďujeme na posilnenie svalov dolných končatín, hlavne pomocou širokého spektra balančných pomôcok a povrchov. Pri niektorých aktivitách Rastík preferuje jednu končatinu, tak ho navádzame k striedaniu končatín. Zameriavame sa ešte na posilnenie brucha a všeobecne svalov trupu, aktivitami horných končatín hravou formou, napríklad za pomoci hračiek, či interaktívnej obrazovky. Na každé cvičenie sa teší a prichádza s úsmevom.“ 

Rastík má veľkú podporu milujúcich rodičov a dvoch starších sestričiek, ktorí chápu, aké dôležité sú preňho rehabilitácie. S ich pomocou a s jeho neutíchajúcim odhodlaním, každým dňom napreduje a prekonáva prekážky, ktoré mu život postavil do cesty. Jeho úsmev a radosť zo života sú inšpiráciou pre nás všetkých.

Podrobnejšie informácie o rehabilitačných programoch v CENTRE LIBERTA nájdete na našej stránke:

https://www.centrumliberta.sk/programy

Na intenzívny rehabilitačný pobyt v CENTRE LIBERTA sa môžete objednať:

telefonicky: 0911 940 959

e-mailom: info@centrumliberta.sk

cez kontaktný formulár: https://liberta.forbis.sk/sk/externalForm/admin?iframe=1

17.5.2024 - Spoznajte Rastíka: Chlapčeka s Downovým syndrómom, ktorý vďaka rehabilitáciám v Centre Liberta prekonáva prekážky.

Zoznam noviniek