30.4.2020 - Online konzultácia o skúsenostiach s edumodul.sk

E-learningový systém vyvinutý troma organizáciami (Rejtett Kincsek Down Egyesület -Maďarsko, Liberta - Slovensko a Caritas - Rumunsko) ktorý sa zrealizuje v rámci programu Erasmus+ pod názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ bude pripravený v štyroch jazykoch a moduly sa budú zaoberať šiestimi rozvojovými oblasťami.

Po testovaní modulu "nácvik rozpoznávania slov" bolo potrebné si vymeniť skúsenosti a zistiť požiadavky rodičov v záujme vylepšenia systému.

Vzhľadom na pandémiu a zavedenú karanténu sa aj výmena skúseností odohrávala v online priestore. Na skype-e sa stretli testujúci rodičia a odborníci z Centra Liberta a prediskutovali priebeh testovania. Zistilo sa, že samotný modul sa rodičom veľmi páčil, privítali nové a ľahko zrealizovateľné nápady a pestrosť lekcií. Obzvlášť sa im páčilo, že samotné deti si prácu s lekciami užívali.  Už aj príprava potrebných pomôcok na zvládnutie lekcií bola veľmi pozitívnou skúsenosťou, lebo do prípravy sa zapojili aj deti a prebehlo to formou spoločnej hry.

30.4.2020 - Online konzultácia o skúsenostiach s edumodul.sk

Zoznam noviniek