21.2.2024 - Unikátny Komunikačno-edukačný systém HandCubeKeys + Komunikátor v Centre Liberta!

Milí rodičia,

v Centre Liberta vám opäť prinášame niečo nové a výnimočné. Predstavujeme vám jedinečnú špeciálnu pomôcku:  Komunikačno-edukačný systém HandCubeKeys + Komunikátor a hologram.

Ide o slovenskú unikátnu pomôcku primárne určenú pre deti so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na rozvoj ich kognitívnych a komunikačných schopností.

Komunikačno-edukačný systém je určený pre deti:

  • so zdravotným znevýhodnením
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • s poruchami autistického spektra
  • so zaostávaním v psychomotorickom vývine

V Centre Liberta nám s inštaláciou tohto komunikačno-edukačného systému pomáhali  aj jeho tvorcovia Diana Gerbocová zo vzdelávacieho centra Krtko a Ľuboš Belavý, ktorí zaškolili aj naše odborníčky .

Na terapiu s novým komunikačno-edukačným systémom HandCubeKeys + Komunikátor sa môžete objednať hneď: telefonicky:  0911 940 959,

emailom: info@centrumliberta.sk, alebo vyplnením kontaktného formulára na našej stránke: https://liberta.forbis.sk/sk/externalForm/admin?iframe=1

#handcubekeys #novinka #centrumliberta #rozvojkognitivnychschopnosti #rozvojkomunikacie

21.2.2024 - Unikátny Komunikačno-edukačný systém HandCubeKeys + Komunikátor  v Centre Liberta!

Zoznam noviniek