12.6.2019 Partnerské stretnutie v Liberte

12. júna 2019 nás poctili svojou návštevou dlhoroční partneri zo združenia Rejtett Kincsek Down Egyesület  v Nyíregyháze. V rámci projektu "Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc" sme s partnermi prediskutovali aktuálny stav projektu, odborné ukazovatele a ich naplnenosť, ako aj zodpovedné osoby a koordináciu postupu pri propagácii aktivít projektu. Na záver návštevy sme s partnermi prebrali aktuálne problémy pri financovaní aktivít podobných našim organizáciám.

12.6.2019 Partnerské stretnutie v Liberte

Zoznam noviniek