17.2.2020 - Rašelinové zábaly

Vďaka projektu "Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc" sa nám podarilo v Centre Liberta zveľadiť sortiment pomôcok nutných pre kvalitnú rehabilitáciu. Rašelinové nosiče tepla sa u nás používajú v rámci prípravy na terapie. Malým klientom sa predhriate rašelinové vrecia prikladajú na šľachy, svaly a kĺby, čím odovzdávajú svoje teplo týmto tkanivám a tak zvyšujú ich elasticitu nutnú pre dosiahnutie väčšieho rozsahu pohybu a predchádzanie nepríjemným zraneniam, ktoré by mohli značne zabrzdiť rozvoj detí. Keďže uvedené rašelinové nosiče sú denne viackrát zahrievané, ich plastový obal sa časom ničí a tak ich potrebujeme pravidelne obmieňať a nahradiť zničené novými.

17.2.2020 - Rašelinové zábaly

Zoznam noviniek