12.4.2024 - Darované pobyty pre Nikolaska, Tamiu a Tobiaska v Centre Liberta

DAROVANÉ  POBYTY  V CENTRE LIBERTA PRE NIKOLASKA, TAMIU A TOBIASKA   

Tento týždeň absolvovali tri deti – Nikolasko, Tamia a Tobiasko – intenzívne rehabilitačné pobyty, ktoré im darovalo Centrum Liberta. Prinášame vám ich príbehy.

NIKOLASKO

Nikolasko sa narodil ako zdravé dieťa, no už na piaty deň si jeho rodičia všimli, že ich synček nepohyboval pravým okom. Podstúpili s Nikolaskom sériu diagnostických vyšetrení, ktoré odhalili, že má poškodený zadný mozog, mozoček a miechu. Napriek nepriaznivým lekárskym prognózam sa Nikolaskovi rodičia nevzdali a začali so svojím synčekom od prvého týždňa pravidelne cvičiť. V novembri minulého roku urobil Nikolasko svoje prvé samostatné kroky a v rehabilitáciách pokračuje ďalej.  

TAMIA

Tamia sa narodila s dyspláziou bedrových kĺbov, čo je vrodená vývojová chyba. Napriek viacerým pokusom o nápravu, bolo zakĺbenie u nej neúspešné. Tamia strávila desať mesiacov zasadrovaná. V novembri a decembri minulého roka statočne podstúpila operácie kĺbov. Momentálne sa dokáže sama otočiť, priťahovať sa rukami a sadnúť si. Vďaka pravidelným rehabilitáciám sa postupne môže vyrovnať svojim rovesníkom.

TOBIASKO

Tobiasko sa narodil ako zdravé dieťa, nakazil sa však streptokokom. Dôsledkom  infekcie bola ťažká sepsa a zápal mozgových blán, čo vyústilo do poškodenia mozgu. Tobiasko čelí niekoľkým diagnózam. Má vážne poškodený centrálny nervový systém aj zrak, v spánku ho zas trápia epileptické záchvaty, no bojuje aj s hypotóniou – jeho svaly sú ochabnuté a slabé, čo mu znemožňuje prirodzený pohyb. Tobiasko potrebuje cvičením spevniť telíčko, aby sa mohol posadiť, postaviť a samostatne chodiť.

12.4.2024 - Darované pobyty pre Nikolaska, Tamiu a Tobiaska v Centre Liberta

Zoznam noviniek