11.8.2020 - Projekt - Daj zmyslom zmysel

Je nám veľkým potešením oznámiť vám, že sme boli vybratí ako náhradníci v programe ACF –Slovakia v rámci témy Zraniteľné skupiny s projektom „Daj zmyslom zmysel“ na obnovu a zariadenie miestnosti, ktorá bude slúžiť na senzorickú integráciu :)
Ďakujeme Active Citizens Fund - Slovakia, Karpatská nadácia, Nadácia Ekopolis a Nadácia otvorenej spoločnosti ????
Vďaka tomuto projektu vytvoríme jedinečný priestor podľa princípov terapie senzorickej integrácie????
Obnova miestnosti začala 1.6.2020 a pomaly sa chýli ku koncu. O ďalšom priebehu a novinkách vás budeme včas informovať, tešíme sa ????????
Projekt ‘Daj zmyslom zmysel’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
11.8.2020 - Projekt - Daj zmyslom zmysel

Zoznam noviniek