Venujte svoje 2% z dane

Venujte svoje 2% detičkám z Liberty a vyčarujte im úsmev na tváričkách.

V roku 2023 rovnako ako po minulé roky bude možné darovať nášmu Centru Liberta 2% z dane.

Kópiu dokladu "Vyhlásenie" potvrdenú DÚ je potrebné doručiť do centra Liberta, n.o. do 30.6.2023.

Ešte pred doručením tlačív na DÚ nás prosím čím skôr informujte na info@centrumliberta.sk o možnosti využitia 2% dane.

POSTUP na poukázanie 2% z dane

ZAMESTNANEC:

  • do 15.2.2023 musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane."

  • Obe vypísané tlačivá, teda "Potvrdenie o zaplatení dane" a "Vyhlásenie o poukázaní sumy platný vzor s označením - V2Pv21_1" (prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) osobne, alebo pošlite poštou doručte do 30.4.2023 na DÚ.

  • Kópiu dokladu "Vyhlásenie" potvrdenú DÚ je potrebné doručiť do centra Liberta, n.o. do 30.6.2023. Meno klienta sa na žiadne tlačivo, ktoré ide na daňový úrad nevyplňuje. Uvádza sa pre rýchlejšiu identifikáciu len na kópií dokladu "Vyhlásenie", ktoré odovzdávate nám.

PRÁVNICKE OSOBY a FYZICKÉ OSOBY, ktoré si robia samé daňové priznanie:

  • darca vyplní údaje o príjimateľovi do svojho daňového priznania.

  • darca urobí kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej vyplnil údaje o prijímateľovi, výške sumy a spolu s kópiou potvrdenia o doručení daňového priznania na DÚ to doručí do centra Liberta, n. o. do 30.6.2023

ĎAKUJEME heart


Údaje o prijímateľovi:

IČO: 45734666

Obchodné meno: Liberta, n.o.

Venujte svoje 2% z dane

Zoznam noviniek