10.12.2019 - Výzva – hľadáme deti na testovanie online programu!

Testujeme e-learningovú platformu EduModul s modulom „Precvičenie rozpoznávania slov“ v maďarskom jazyku.
Hľadáme deti s odlišným vývojom vo veku 5-12 rokov a ich rodičov, ktorých materinským jazykom je maďarčina, nevedia ešte čítať ale už používajú správne slová spojené s pojmami, na testovanie modulu „rozpoznávanie slov“!
Odborníci troch krajín sa spojili, aby bola včasná intervencia dostupná pre viac detí s atypickým rozvojom. Medzi novembrom 2018 a októbrom 2020 sa realizuje program Erasmus+ s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“, v rámci ktorého sa organizácie Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyháze, Caritas Szervezet zo Satu Mare a Centrum Liberta z Košíc podujali na vytvorenie jedinečného systému e-learningu.
Platforma bude dostupná v maďarčine, rumunčine a slovenčine, jednotlivé moduly sa budú venovať šiestim rozvojovým oblastiam: myslenie, samostatnosť, socializácia, komunikácia, jemná motorika, hrubá motorika. Pred tým, než moduly obsahujúce lekcie budú dosiahnuteľné pre širokú verejnosť, odborníci troch organizácií otestujú metodiku, modulom "Szófelismerési tréning" – Nacvičenie rozpoznávania slov v maďarskom jazyku, s deťmi s atypickým vývojom a ich rodičmi.
Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára: https://tinyurl.hu/VVg0/
Ďalšie informácie:
Nyíregyháza a okolie: kata.vekony@rejtettkincsek.hu
Košice a okolie: jurajsoltes@icloud.com

10.12.2019 - Výzva – hľadáme deti na testovanie online programu!

Zoznam noviniek