1.10.2020 - Edumodul – finále

E-learningový systém navrhnutý troma organizáciami (Rejtett Kincsek Down Egyesület -Maďarsko, Liberta - Slovensko a Caritas - Rumunsko) ktorý sa realizuje v rámci programu Erasmus+ pod názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ sa pripraví v štyroch jazykoch a moduly sa budú zaoberať šiestimi rozvojovými oblasťami.

Rozvojové oblasti sú nasledovné:

KOGNITÍVNA/MYSLENIE

SAMOSTATNOSŤ

SOCIALIZÁCIA – SPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE

KOMUNIKÁCIA – REČ

JEMNÁ MOTORIKA

HRUBÁ MOTORIKA

Projekt sa dostal do finálnej fázy, čo znamená, že moduly a lekcie sú pripravené, systém je funkčný, deti s rodičmi a špeciálnymi pedagógmi môžu lekcie voľne používať za účelom vylepšenia rozvoja a odborníci môžu nahrávať do modulu vlastné lekcie. Systém sa zavedie a sprístupní širokej verejnosti na webových konferenciách v troch štátoch , ktoré zorganizujú jednotlivé organizácie na platforme Zoom.

1.10.2020 - Edumodul – finále

Zoznam noviniek