1.8.2019 - Hipoterapia

1.8.2019

Na návštevu do Liberty zavítali koníky zo Šace, vďaka ktorým mohli naše deti zažiť prvky hipoterapie. Tento projekt bude prebiehať ešte 2x v mesiaci august. Najbližšiu hipoterapiu budete môcť vyskúšať 15.8.2019 od 9.30 hod. Tento projekt mohol byť uskutočnený vďaka podpore Karpatskej nadácie v rámci projektu „T for all, all for T“, ktorý je financovaný vďaka spoločnosti T-Systems. Aj touto cestou sa chceme poďakovať.

1.8.2019  - Hipoterapia

Zoznam noviniek