17.11.2020 - Protokol Edumodul v slovenčine

Protokol, čiže príručka pre odborníkov pracujúcich s deťmi s odlišným vývojom, je vypracovaná na 43 stranách a nájdete ho na stránke: www.edumodul.sk obsahuje všetky dôležité informácie o platforme e-learningu.
Tento jednotný protokol vznikol z predchádzajúcej spolupráce troch organizácií z Maďarska - Rejtett Kincsek Down Egyesület, zo Slovenska – Centrum Liberta, a z Rumunska – Caritas. Definuje intervenciu v ranom veku a poskytuje podporu pre praktické šírenie inkluzívneho vzdelávania.

Na medzinárodnej úrovni nie sú dostatočné kapacity v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, takže je zjavná potreba takých technických riešení, ktoré podporujú prácu odborníkov, ktorých je obmedzené množstvo. Touto cestou prinášame odborníkom do rúk taký prostriedok, ktorým môžu pomôcť sebe aj kolegom zvýšiť efektivitu práce.

17.11.2020 - Protokol Edumodul v slovenčine

Zoznam noviniek