20.3.2024 - Hovory o inklúzii

Organizácie pracujúce s rodinami s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa minulý týždeň stretli v Košiciach na podujatí s názvom „Hovory o inklúzii“. Naše Centrum Liberta na tomto stretnutí zastupovala jeho zakladateľka a riaditeľka PhDr. Renáta Ferencsik. Cieľom stretnutia bolo podporiť vzájomnú spoluprácu a porozumenie medzi tými, ktorí sa snažia o inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením.

Nie je samozrejmosťou mať zdravé dieťa, ale rešpekt voči inakosti a úplná inklúzia by mali byť základnými piliermi našej spoločnosti. Každé dieťa si zaslúži rovnaké príležitosti a možnosti na rozvoj svojho potenciálu bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie.

Stretnutia, ako boli „Hovory o inklúzii“, sú dôležitým krokom k zlepšeniu spolupráce, sieťovania a šíreniu povedomia o potrebách detí so zdravotným znevýhodnením. Len spoločnými silami môžeme vytvoriť prostredie, v ktorom sa inklúzia stane samozrejmosťou.

20.3.2024 - Hovory o inklúzii

Zoznam noviniek