15.1.2024 - Venujte nám 2% z dane

Vaše darované dve percentá umožnia, aby sme ostali miestom, kde vznikajú skutočné detské príbehy plné odhodlania a vytrvalosti s túžbou posadiť sa, postaviť sa, začať chodiť, môcť sa hrať a učiť sa.

Kópiu dokladu "Vyhlásenie" potvrdenú daňovým úradom je potrebné doručiť do Centra Liberta, n.o. do 30. 6. 2024.

Ešte pred doručením tlačív na DÚ nás prosím čím skôr informujte na info@centrumliberta.sk o možnosti využitia 2% dane.

Naše údaje / Údaje o prijímateľovi:

IČO: 45734666

Obchodné meno: Liberta, n.o.

Právna forma: Nezisková organizácia

Sídlo: Obrancov mieru 18, 040 01 Košice

POSTUP na poukázanie 2% z dane

AK STE ZAMESTNANCOM:

 • Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane".
 • Vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby".
 • Do 30. 4. 2024 obe vypísané tlačivá, teda "Potvrdenie o zaplatení dane" a "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej danej z príjmov fyzickej osoby" (prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne, alebo pošlite poštou na daňový úrad.
 • Kópiu dokladu "Vyhlásenie" potvrdenú daňovým úradom doručte do Centra Liberta, n.o. do 30. 6. 2024. Meno klienta sa na žiadne tlačivo, ktoré ide na daňový úrad nevyplňuje. Uvádza sa pre rýchlejšiu identifikáciu len na kópií dokladu "Vyhlásenie", ktoré odovzdávate nám.

Darovať môžete aj 3% z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

AK STE FYZICKOU OSOBOU:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už presne uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania, nájdete v časti „Naše údaje“.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2024) na váš daňový úrad, v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

Darovať môžete aj 3% z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

AK STE PRÁVNICKOU OSOBOU:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1%, resp. 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v časti "Naše údaje". Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Darca urobí kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej vyplnil údaje o prijímateľovi, výške sumy a spolu s kópiou potvrdenia o doručení daňového priznania na daňový úrad to doručí do Centra Liberta, n. o. do 30. 6. 2024.


Ďakujeme Vám.

15.1.2024 - Venujte nám 2% z dane

Zoznam noviniek