14.5.2019 - Možnosti bez hraníc - balančný tréning

V rámci programu „Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc“ usporiadaného Centrom Liberta z Košíc a Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko okrem výmeny skúseností a intervenčných metód vo sférach zdravotníctva, sociálnych vecí a špeciálnej pedagogiky sa rozvíjajú tiež možnosti terapie a škála pomôcok.
Vďaka programu a podpore vyššie uvedeného programu a fondu, Centrum Liberta mohlo rozšíriť terapie ponúkané svojim malým klientom o balančný tréningový systém, ktorý slúži na rozvoj rovnováhy a koordinácie v priestore.
14.5.2019 - Možnosti bez hraníc - balančný tréning
Novinky import / 14.5.2019 - Možnosti bez hraníc - foto
Novinky import / 14.5.2019 - Možnosti bez hraníc - foto
Novinky import / 14.5.2019 - Možnosti bez hraníc - foto

Zoznam noviniek