17.2.2020 Kyslíkom k rozvoju

Kyslíkom k rozvoju
V rámci programu „Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc“ usporiadaného Centrom Liberta z Košíc a Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa okrem výmeny skúseností a intervenčných metód vo sférach zdravotníctva, sociálnych vecí a špeciálnej pedagogiky rozvíjajú aj terapie a škála pomôcok.
Kyslíkový koncentrátor je vhodný aj pre najintenzívnejšiu kyslíkovú terapiu, pretože môže produkovať päť až šesť litrov kyslíka za minútu. Niektoré modely kyslíkových prístrojov môžu pracovať nepretržite až 24 hodín denne, a tak sú ideálne pre oxygenoterapiu.
17.2.2020 Kyslíkom k rozvoju
Novinky import / Kyslíkom k rozvoju - foto

Zoznam noviniek