20.08. - Interreg Slovakia - Hungary

Terapia Bemer a oboznámenie sa s prístrojom Bemer

Tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného organizáciou Rejtett Kincsek Down Egyesület sa už štvrtýkrát zúčastnil cezhraničnej návštevy v košickom rehabilitačnom Centre Liberta, kde sa jeho členovia mohli pozrieť ako funguje terapia Bemer.

Okrem Bemer terapie traja sa odborníci z Nyíregyházy mohli zúčastniť aj cvičenia na rozvoj pohybu. Pri tej príležitosti došlo aj k výmene skúseností, keďže maďarský tím disponuje mnohoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).


20.08. - Interreg Slovakia - Hungary
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto

Zoznam noviniek